Staviate, búrate, renovujete, zveľaďujete, potrebujete pomoc pri stavbe? Stavte na kvalitu a komplexnosť dodávateľa. Zbavte sa starostí s obstarávaním viacerých dodávateľov. Ušetrite svoj drahocenný čas a financie. BOND JK, s.r.o. sa o Vás a Váš cieľ postará!


Naše služby

zemné práce

búracie práce a manipulácia s materiálom aj pri väčších stavbách

výkopové práce

betonáž

prípojky na verejné siete

spevňovanie plôch, riešenie dočasnej komunikácie, úprava terénu, výkop žumpy, bazénu a iných   doplnkových vybavení.

komplet servis s vlastnou technikou – dovoz strojov, dovoz materiálov, manipulácia, hutnenie,    búranie, likvidácia odpadu (zabezpečenie kontajnerov a ich odvoz),

•  dovoz materiálu – štrk, piesok, betón...


Naše výhody

Používame zásadne novú techniku. Naše stroje spĺňajú deklarované parametre (napríklad rypné   sily, ktoré skracujú čas vykonanej práce), svojou prácou nezaťažujeme životné prostredie.


Pracujeme s presnosťou (pri výkopoch používame meraciu techniku na zabezpečenie presnosti   rozmerov, čím zákazníkovi znižujeme ďalšie náklady na materiál, napríklad na betón ).


Vždy garantujeme vysokú profesionalitu, nakoľko vlastníme potrebné osvedčenia na všetky druhy   ponúkaných prác. Tento fakt sme dokázali aj na stavbe obchvatu rýchlostnej cesty R1 v roku   2011.


Čím disponujeme

autodoprava

špeciálna technika

výkopová technika

•  Visteon Interiors Slovakia s.r.o.

•  Jozef Cák – Elektromonta C+Č+G

•  ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.

•  SCHENK Slovakia, spol. s r.o.

•  PROSPECT spol. s  r.o.



Referencie

Copyright © 2012 bondjk.sk. Všetky práva vyhradené, created by

Správne riešenie so správnym partnerom…

Novinka v roku 2012 !

O firme

WEBSMART

O firme      Služby      Izoblok      Galéria      Kontakty

Otvárame pre Vás divíziu stavieb.
Prinášame Vám novú technológiu ekologickej monolitickej stavby s parametrami nízkoenergetického domu, bez dodatočného zatepľovania vonkajšieho plášťa.
Prvý vzorový dom v Nitre už vo výstavbe.
Viac informácií v záložke IZOBLOK.
Do portfólia našich služieb zároveň zahŕňame stavebné povolenie a energetický certifikát stavby.